:

 با چه شتابی می توان پیش بتازید ؟

 چگونه خود را با ابزار نو مجهز میکنید ؟

 چگونه نتیجه هایی بیافرینید که ارزش افزایی بالایی دارند ؟ 

 چگونه ایده های خود را پرورش بدهیم و عملی کنیم ؟

 چگونه آینده را به خدمت خود دربیاوریم؟ 

 زمانی که جهان به سرعت در حال تغییر لحظه به لحظه هست باید با واکنش های منفی عادات فردی که بزرگترین چالش زندگی عصر حاضر هست شتابی بیشتر باید داشت .

 نویسنده نامدار جرج لند George land می نویسد :

 ((  آینده نقشی بیش از گذشته در سرنوشت ما بازی می کند )) 


اگر به دنبال سطحی جدید از تغییرات در زندگی فردی و کسب و کار خود هستید 

باید الگویی بیابیم که توانمندیهای بالقوه مارا هر چه بیشتر به کار اندازد . تنها باتحول مداوم خود می توانیم آنچه را که انتظار می رود به دست آوریم . وضعیت امروز به انتخاب راهبردی تازه و نیرومند ، نیاز دارد .

راز نهفته ، شتاب گیری رشد فردی است ...

باید خود را باشتاب دگرگونی حرفه ای و قوانین کار ، هماهنگ کنیم .

این کارگاه باسبکی جدید و نو به صورت کاملا تطابقی و تعاملی طراحی شده است .
چهار راهکار و ابزار اول رشد شتابان  ، عملکرد بهتر با دگرگونی پرشتاب حرفه ها

1. شناخت زمان حال ، نخستین شلیک آخرین است،  تکرار نمی شود

2. رشد فردی با همگام سازی خود در جهت مناسب

3. نیروی مغناطیسی جذب آینده 

4. فقط یک هدف را باید متمرکز شد بعد سراغ هدف دیگر بروید .
چهار راهکار و ابزار دوم رشد شتابان

1. توقف کنید و به راهبردی تازه و موثرتر بیندیشید .

2.میل به حرکت و پیشرفت ، راهبرد بنیادین رشد است .

3.با داشتن الگو و بررسی زندگی افراد موفق ، رشد آسان تر می شود .

4. عادت های دیرین ، موانع موفقیت شما هستند ، بر آنان بکوبید و غلبه پیدا کنید.


چهار راهکار و ابزار سوم رشد تابان 


1.برنامه رشد خود را با حرکتی شجاعانه و آگاهانه ، توانمند آغاز کنید .

2.اگر بیشترین نتیجه را می خواهید باید روش های عادی را ترک و بر کارهای موفقیت آمیز سرمایه گذاری کنید .

3.برای رسیدن به رشد بیشتر باید در مدیریت ارتباطات خبره شوید .

4.تمام وقت در جهت رشد شتابان بپردازید و بزرگتر شوید ، طبیعت رشد شتابان بدین گونه است اگر از توانایی و فرصت های ... خود باز بایستید خداوند آنها را از ما بازپس می گیرد .هدف :

تفاوت افراد موفق با افراد غیر موفق فقط در یک چیز است ،

عمل !

آنچه که شما می دانید هیچ اهمیتی ندارد تا زمانیکه آنها را اجرا کنید .

اجرا همه چیز است ،

و گام آغازین در این مرحله ، آموزش اصول موفقیت به اطرافیانتان و دیگران است و در آخر به یاد داشته باشید ،

بزرگترین موفقیتها 

حاصل مجموعه ای

 از کوچکترین اقدامات 

 در طول یک زمان مشخص است .